Verzekeringen

Algemeen

 • De Vlaamse overheid zorgt voor een vrijwilligersverzekering
 • Ethias* verzekert gratis en automatisch:
  • de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) in verband met de organisatie en het beheer van vaccinatiecentra;
  • de beroepsaansprakelijkheid van alle personen die betrokken zijn bij de activiteiten van deze centra (met inbegrip van de medische burgerlijke aansprakelijkheid van de zorgverleners);
  • de lichamelijke ongevallen die voornoemde personen in het kader van deze activiteiten zouden kunnen oplopen
  • deze polis is van toepassing voor alle vrijwilligers. Mensen die als zelfstandige actief zijn hebben sowieso een eigen verzekering. Wenst u als gepensioneerde nog een vergoeding te krijgen, dan kan u in loondienst werken en dan zal u via die weg een verzekering krijgen of u kan opnieuw als zelfstandige aan de slag (u voorziet dan in uw eigen verzekeringen).

*Extra toelichting bij de verzekeringspolis van Ethias voor de vaccinatiecentra kan u hier terugvinden.

Verzekering per statuut

(Student-) uitzendkrachten/ loondienst

 • zijn tijdens het contract door Randstad verzekerd tegen arbeidsongevallen
 • is tijdens het woon-werktraject verzekerd tegen arbeidsongevallen (lichamelijke schade, geen materiële schade)
 • aangifte gebeurt binnen de 12 uur bij Randstad Medical (elz_druivenstreek@randstad.be of 02/254.86.8)

Freelancers/zelfstandig professionals

 • Ethias voorziet een verzekering beroepsaansprakelijkheid van 1.250.000€ dekking voor zelfstandigen. Een eigen verzekering beroepsaansprakelijkheid daarbovenop is (zeker voor artsen) aangeraden, maar niet verplicht
 • de burgerlijke aansprakelijkheid (extra-contractuele aansprakelijkheid: schade wordt berokkend door hen op de site van het vaccinatiecentrum aan een 3de) valt onder de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van Ethias tijdens de uitvoering van hun opdracht in het vaccinatiecentrum

Vrijwilligers

 • vallen onder de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, medische beroepsaansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van Ethias tijdens de uitvoering van hun opdracht in het vaccinatiecentrum. Ook de weg van en naar het Vaccinatiecentrum valt onder de lichamelijke ongevallen.

Documenten