FAQ

Wanneer krijg ik mijn derde prik?

Alle info op: https://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer

Ik ben nog niet gevaccineerd en wil me toch laten vaccineren

Contacteer het callcenter (02 713 87 10) voor een afspraak.

Wat is QVAX en hoe werkt het?

Via QVAX kan je je inschrijven op de online reservelijst voor de boosterprik. Vergeet niet aan te geven op welke momenten je beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen. Vaccinatiecentra kunnen uit die lijst putten om nog beschikbare plekjes voor de boosterprik in te vullen.

Wie uitgenodigd wordt, ontvangt een sms en e-mail met de vraag om snel te reageren, meteen online te bevestigen en op het afgesproken tijdstip (vaak nog dezelfde dag) naar het vaccinatiecentrum te komen.

Enkele aandachtspunten:

  • Wie al een uitnodiging kreeg voor een boosterprik, kan geen gebruik maken van QVAX.
  • QVAX is een overheidsapplicatie, waar de lokale vaccinatiecentra geen vat op hebben en niet kunnen ondersteunen bij problemen.
  • Vaccinatiecentra bepalen niet in welke volgorde burgers worden opgeroepen.  Het is dus niet zo dat wie zich eerst heeft ingeschreven, eerst opgeroepen zal worden.
  • Uitnodigingen vanuit QVAX houden steeds rekening met de nodige tijd tussen de basis- en boostervaccinatie.

Nog vragen? https://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/qvax

Hoe weet ik als zorgverlener of ik in aanmerking kom voor een boostervaccin?

Via www.myhealthviewer.be of www.mijngezondheid.belgië.be kan je als zorgverlener zelf nakijken of je reeds in aanmerking komt voor een boostervaccin en dus om uitgenodigd te worden in het vaccinatiecentrum. Dit kan door te navigeren naar "Mijn covid-19 info" > "Uitnodigingen".
Indien je in aanmerking komt, zie je bovenaan een tweede, nieuwe activatiecode voor het boostervaccin. Je kan ook zien door welke bron en wanneer je werd geactiveerd. Als je status 'Geactiveerd' staat, zal je zodra er voldoende tijd verstreken is na jouw basisvaccinatie een uitnodiging ontvangen. Hou er echter rekening mee dat de timing van jouw uitnodiging natuurlijk ook nog kan verschillen afhankelijk van het aantal vaccins dat het vaccinatiecentrum kan verdelen en van de planning.

Kreeg je nog geen uitnodiging voor een booster, maar behoor je wel tot de doelgroep zorgverleners?

Er zijn meerdere mogelijke oorzaken waarom je nog geen uitnodiging ontving:

  • Je initiële vaccinatieschema (1e en 2e prik) werd nog niet afgewerkt. Neem in dat geval contact op met je vaccinatiecentrum om het vaccinatieschema af te werken.
  • Je laatste prik is nog niet lang genoeg geleden om in aanmerking te komen voor een boostervaccin.
  • Het vaccinatiecentrum is nog volop bezig met het uitnodigen van personen die vóór jou of samen met jou ook in aanmerking komen.
  • De zorgvoorziening waar je werkt voorziet een collectief vaccinatiemoment waardoor het niet voorzien is dat je via het vaccinatiecentrum gevaccineerd zal worden. Vraag dit na op je werk. 

Welke mogelijkheden hebben mensen zonder PC of smartphone om hun 'Covid Safe Ticket' te verkrijgen?

Hou je rijksregisternummer bij de hand en bel naar het Vlaamse callcenter op het nummer 078/78.78.50. Ze sturen je vaccinatiecertificaat per post op naar je officieel adres. Reken op een wachttijd van een week.

Hoe zit het met mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden?

Wie zich niet mag laten vaccineren om medische redenen, kan gratis coronatesten krijgen. Vanzelfsprekend worden de medische argumenten waarom iemand niet gevaccineerd mag worden, wel grondig bekeken vooraleer de gratis testen toegekend worden.

De huisarts verwijst je hiervoor door naar één van de referentiecentra allergologie.

Krijg ik als vrijwilliger van het vaccinatiecentrum een boosterprik?

Het personeel (inclusief vrijwilligers) dat in deze fase meewerkt in de vaccinatiecentra komt inderdaad in aanmerking voor een boostervaccin.
Zij worden gerekend in de categorie zorgverleners.

Wie op dit moment geen actieve rol opneemt in het vaccinatiecentrum, maar in het verleden heeft geholpen moet helaas wachten op zijn boostervaccin. Zij zullen hun boosterprik krijgen wanneer de algemene bevolking aan de beurt is (tenzij ze tot een andere prioritaire doelgroep behoren).

Geldigheid COVID-certificaat na extra dosis

 Het nieuwe Covid-certificaat dat je ontvangt na je extra dosis is pas geldig 14 dagen na de extra prik en zal een nieuwe (langere) geldigheidsdatum hebben dan het vorige.

Wanneer je binnen de 14 dagen na je extra prik deelneemt aan activiteiten met Covid Safe Ticket dien je je Covid-certificaat van je vorige dosis te laten scannen om geen rood scherm te krijgen. Uiteraard ben je nog steeds Covid Safe met je vorige dosis.

Meer info: https://covidsafe.be/nl/veelgestelde-vragen#certificaten

12-15-jarigen hebben toestemming nodig van hun ouders om zich te laten vaccineren. Hoe gebeurt dat?

De 12- tot 15-jarigen hebben de toestemming van hun ouders (of wettelijke voogd) nodig om gevaccineerd te kunnen worden. Ouders of de wettelijke voogd kunnen die toestemming geven door hun kind te begeleiden naar het vaccinatiecentrum of door een schriftelijke toestemming mee te geven. Deze toestemming bevat de volgende elementen: naam, voornaam en handtekening van een ouder of voogd, datum van ondertekening en een expliciete vermelding “Ik wens mijn kind te laten vaccineren tegen COVID-19 in het vaccinatiecentrum. De voorbeeldbrief die je kan invullen en printen vind je hier.

De toestemmingsbrief is ook beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Arabisch, Farsi, Pashtoe, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Turks. Men werkt nog aan een versie in het Hebreeuws. Via deze link kan je de brief in één van deze talen downloaden Uitnodiging COVID-19-vaccinatie in andere talen - Laat je vaccineren

Meer info over vaccinatie jongeren: https://www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen

Kan je van het COVID-vaccin COVID krijgen?

Nee, Het COVID-vaccin bevat geen levende virussen en kan nooit COVID-19 veroorzaken.

Mag je gevaccineerd worden tijdens vastenperiode?

Ja, geen probleem! De Moslimexecutieve, het EMB, meldt dat zich laten vaccineren tijdens de vastenperiode geen probleem is, aangezien vaccinatie geen voeding is voor het lichaam. Ook op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur vind je meer info over de verschillende levensbeschouwingen en COVID-vaccinaties.

Wanneer en hoe kan je thuis gevaccineerd worden?

Dit kan enkel als je door gezondheidsproblemen niet naar het vaccinatiecentrum kan komen. Je huisarts zal beoordelen of jij thuis gevaccineerd moet worden en dat in overleg met jou organiseren. Je huisarts zal je contacteren of contacteer zelf je huisarts. 

Mag ik me samen met mijn partner laten vaccineren?

Enkel wanneer beide partners een uitnodiging kregen, kan je aan het vaccinatiecentrum vragen om op hetzelfde moment ingepland te worden. Neem hiervoor contact op met het callcenter. Medewerkers van het vaccinatiecentrum bekijken dan of het mogelijk is om beide partners samen in te plannen.

Hoe kan ik aantonen dat ik gevaccineerd ben?

Covid-certificaat

U kan alle certificaten die voor uw persoonlijke situatie beschikbaar zijn, raadplegen en downloaden via de overheidssites Mijngezondheid of Mijnburgerprofiel. U vindt uw certificaat ook via de mobiele app COVIDSafe.be app. Ook zal u over de mogelijkheid beschikken om uw vaccinatiecertificaat op vraag per post toegestuurd te krijgen.

Vragen over het COVID-certificaat? Webpagina en callcenter voor onze regio.

Alle info over het digital corona certificaat (DCC) staat gebundeld op de webpagina: www.vlaanderen.be.
Of neem contact op met het callcenter: 078 78 78 50 (voor inwoners van Vlaanderen).l.

Wie mag zich in België laten vaccineren?

Wanneer je in België  geregistreerd bent (= ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister =  een verblijfsstatuut hebben = gedomicilieerd zijn in België = een rijksregisternummer hebben) word je automatisch opgeroepen, onafhankelijk van het al dan niet hebben van een Belgische mutualiteit.

Indien je diplomaat bent, en dus niet in België bent geregistreerd (en bijgevolg niet opgeroepen aan de hand van je rijksregisternummer), dan word je gevaccineerd in de stad/gemeente waar de postcode van je ambassade is. Je instelling zal zelf voor je uitnodiging zorgen. Je familieleden worden door het reguliere vaccinatieprogramma opgenomen op voorwaarde dat ze in België gedomicilieerd zijn. Dit geldt ook voor gepensioneerden van de instelling.

Hoe werkt een coronavaccin?

Het antwoord kan je vinden op https://www.laatjevaccineren.be/hoe-werkt-het-coronavaccin

Mag ik me in een vaccinatiecentrum naar keuze laten vaccineren?

Neen, elk vaccinatiecentrum staat in voor de vaccinatie van de mensen in een aantal gemeentes. De gemeente waar je woont, bepaalt in welk vaccinatiecentrum je gevaccineerd wordt. Wisselen is niet mogelijk, dat zou voor te grote logistieke en operationele problemen zorgen bij het uitnodigen van mensen en het beheren van de voorraad van nodige vaccins in elk centrum. 

Ben ik verplicht mij te laten vaccineren?

Nee. Zelfs al wordt iedereen uitgenodigd om zich te laten vaccineren, het blijft een vrijwillige keuze. Maar op dit moment is vaccinatie wel de beste oplossing om jezelf en andere mensen te beschermen. Vaccins gelden als de veiligste, meest succesvolle en goedkoopste manier om ziekte te voorkomen. De coronavaccins zijn erg doeltreffend. De kans dat je na vaccinatie nog COVID-19 oploopt, is veel kleiner dan wanneer je je niet laat vaccineren. Bovendien bouw je mee aan groepsimmuniteit, want als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is een hele gemeenschap beschermd. Zo kunnen we het virus uit onze samenleving krijgen.

Hoeveel kost het vaccin?

De overheid neemt de kosten op zich, je hoeft dus zelf niets te betalen.

Mag ik iemand bij me hebben om naar het vaccinatiecentrum te komen?

Iedereen komt alleen, behalve hulpbehoevende personen mogen max. 1 begeleider meenemen in het vaccinatiecentrum. 

Ik heb geen oppas voor mijn kinderen. Mogen ze meekomen? Is er een ruimte voorzien voor hen in het vaccinatiecentrum?

Kinderen zijn niet toegelaten in het vaccinatiecentrum, we maken een uitzondering voor baby’s.

Kan ik kiezen welk vaccin ik toegediend krijg?

Nee, dat kan niet. De overheid kijkt op basis van (internationale) adviezen en beschikbaarheid welke vaccins voor een bepaalde doelgroep geschikt zijn.

Mag ik me laten vaccineren wanneer ik symptomen vertoon?

Nee, indien je ziek bent, kan je niet gevaccineerd worden. Voor je het vaccinatiecentrum binnenkomt wordt je temperatuur gemeten. Indien deze te hoog is, mag je niet binnen en moet je je afspraak dus verplaatsen. Ook als je andere ziekteverschijnselen toont, verplaats je afspraak dan.

Wat moet ik meenemen?

Je eID, uitnodiging en mondmasker (stoffen, chirurgisch, FFP2 of FFP3 zonder ventiel).

Moet ik getest worden op COVID-19 vooraleer ik het vaccin krijg?

Nee, je hoeft niet getest te worden op virus (PCR) of antistoffen voor de vaccinatie. Ook als je besmet bent zonder dat je het weet, kan het vaccin veilig toegediend worden. Na vaccinatie worden de antistoffen ook niet gemeten. 

Moet ik jaarlijks een covid-vaccin krijgen?

Dat wordt niet verwacht, maar een concreet antwoord kunnen we hierop nu nog niet geven. De duur van bescherming wordt nauwgezet opgevolgd.

Mijn vraag staat er niet tussen.

Voor alle andere vragen vind je een antwoord op www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen

al